Jedną z ważniejszych usług w ofercie firmy InfoExpert Sp. z o.o. jest Administrowanie Systemami Informatycznymi w Organizacjach (outsourcing). Firmy oraz instytucje, które chcą aby ich system informatyczny znajdował się pod rzetelną i fachową opieką podpisują z nami „Umowę Stałej Opieki Serwisowej i Administracyjnej”.

Najważniejsze korzyści płynące z podpisania umowy outsourcing’u to:

 • obniżenie kosztów – nie trzeba ponosić nakładów na stworzenie miejsca pracy, kosztów ubezpieczeń socjalnych, szkolenia pracownika, itp;
 • powierzenie systemu informatycznego grupie fachowców, których wiedza, umiejętności i doświadczenie przewyższa możliwości jednego lub kilku administratorów;
 • stabilność opieki administracyjnej – brak uzależnienia od choroby, urlopu, itp. pracowników działu informatyki;
 • dużo większa poufność i bezpieczeństwo informacji – nie występuje uzależnienie firmy od osoby, która ma dostęp do informacji poufnych i może, w przypadku ewentualnych konfliktów, czynić szkody w firmie;
 • kompleksowość usług – bezpośredni dostęp do oferty handlowej i usługowej firmy InfoExpert Sp. z o.o. (rabaty);
 • łatwy dostęp do najnowszych technologii informatycznych i bazy wiedzy firmy InfoExpert Sp. z o.o. – doradztwo, konsultacje, wsparcie telefoniczne, itp;
 • możliwość zestawienia (o ile istnieją odpowiednie warunki techniczne) połączenia umożliwiającego zdalną administrację – w trybie on-line – systemem informatycznym klienta;
 • utworzenie przez firmę InfoExpert Sp. z o.o. dedykowanego klientowi konta poczty elektronicznej oraz listy dyskusyjnej dla zgłaszania problemów i zapytań serwisowych.

Procedura

Przejęcie opieki nad systemem informatycznym Zleceniodawcy wymaga dobrego poznania się i zdobycia zaufania przez obie strony umowy outsourcing’u.

Firma InfoExpert Sp. z o.o. zazwyczaj proponuje swoim klientom następujące etapy objęcia opieki nad systemem informatycznym klienta:

 1. inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania używanego przez Zleceniodawcę,
 2. podpisanie „Umowy Stałej Opieki Serwisowej i Administracyjnej” na okres trzech miesięcy. W tym okresie zazwyczaj następuje uporządkowanie systemu informatycznego klienta oraz wypracowanie procedur współpracy obu stron z uwzględnieniem lokalnej specyfiki,
 3. po upływie trzech miesięcy strony analizują przebieg i warunki dotychczasowej współpracy i wprowadzają w miarę potrzeby poprawki do „Umowy”,
 4. stała opieka nad systemem informatycznym Zleceniodawcy p zgodnie z podpisaną długofalową „Umową Stałej Opieki Serwisowej i Administracyjnej”.

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji na temat outsourcingu – np. listy referencyjnej, treści przykładowej „Umowy”, itp. to prosimy o kontakt.